Text Size

สัมมนา The Hacker Secret 2011 (ครั้งที่ 3)

The Hacker Secret #3

Since Thailand is still lack of knowledge and resources at computer security. There are not many events in Thailand which allow specialists in this field to learn or exchange their knowledge. Therefore CITEC had setup the event named The HackerSecret and CITEC Convention (CITEC-CON) which expects to spread the knowledge about computer security. Also let the specialist exchange their knowledge/experience as well as to catch up the new trend of any harmful threat which may cause an impact to their organization or life.

เนื่องจาก CITEC ซึ่งเป็นชุมชนทางด้าน Computer & Network Security ที่ใหญ่ที่สุดของไทยจึงมีโอกาสสัมผัสกับปัญหาต่างๆ ทางด้านดังกล่าว จากสมาชิกเข้ามามากมาย ตัวอย่างปัญหาที่พบได้บ่อยคือ การถูก Hack Email, ข้อมูล,รหัสผ่าน, ถูกไวรัสทำลายข้อมูลเสียหาย, ถูกแอบดูข้อมูล, ถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในทางมิชอบ เป็นต้น เหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นภัยใกล้ตัวทั้งสิ้น ดังนั้นการเข้าร่วมรับฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญที่คลุกคลีอยู่ในวงการ ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะเรียนรู้เท่าทันเล่เหลี่ยม และหลีกเลี่ยงการการเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มผู้ไม่หวังดี

โดยในการอบรมครั้งนี้ จะมีการ Demo การโจมตีจริงๆ หลายๆ แบบ
เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเห็นภาพ และตระหนักถึงภัยเหล่านี้มากยิ่งขึ้น
พร้อมบอกถึงวิธีป้องกันตนเองจากภัยแต่ละรูปแบบ

Event Activities

1. Grand launching of CITEC-Live EP8
2. Visit computer security product's booth
3. Win the game and get free CITEC Polo
4. Chance to get promoted as Full member
5. Chance to attend free workshop course

Special Event
พบกับน้อง Z และพิธีกรรายการ CITEC-Live พร้อมเปิดตัวรายการตอนที่ 8 โฉมใหม่


Special Courses
ลุ้นรับส่วนลดพิเศษในหลักสูตรการอบรมต่อไปนี้

- Introduction to Ethical Hacking
(รายละเอียดหลักสูตร :: http://citecclub.org/th/co​urse/introduction-ethical-​hacking )
ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน คือวันที่ 20 สิงหาคม 2554

- Mastering in Exploitation
(รายละเอียดหลักสูตร :: http://citecclub.org/th/co​urse/mastering-exploitatio​n )
ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน คือวันที่ 21 สิงหาคม 2554

- Web Application in Security
(รายละเอียดหลักสูตร :: http://citecclub.org/th/co​urse/was101 )
ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน คือวันที่ 27-28 สิงหาคม 2554


สถานที่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม​เกล้าฯ ธนบุรี
Venue

สถานที่จัดงาน: ห้องประชุมชั้น 6 ตึก A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Date: 5 Aug 2011 (8:30 - 17:30)
ปิดรับสมัคร: 29 July 2011

ค่าร่วมงาน: ฟรี

สิ่งที่ท่านจะได้รับสำหรับผู้ร่วมในงานจริง:

 • ของว่าง 2 มื้อ
 • สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมชิงรางวัลในงาน

รับจำนวน: 250 คน
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม: บุคคลที่สนใจทั่วไป

You can sponsor us by purchase Polo

ติดต่อสอบถาม
Technical question: http://citec.us/contact

 

 

The Hacker Secret #3

กำหนดการณ์:

กิจกรรม
เวลา
ลงทะเบียนเข้างาน 8:40
อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น (TNI) กล่าวเปิดงาน 9:00
Introduction to CITEC 9:15
แนะนำภาควิชา IT-TNI (ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 9:35
Living IT Life Low Sin
(อยู่อย่างไม่บาปบนโลก IT) โดย พระมหาถาวร นิยตชโย
9:50
Break 10:20
หัวข้อเสวนา - Cyber Crime in 2012
(อาชญากรรมไฮเทคปี 2012)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร กังพิศดาร, พ.ต.ท. พัฒนะ ศุกรสุต, คุณศรันย์ ทองคำ
10:30
พักรับประทานอาหารกลางวัน 11:50
Does Security Device Really Protect You From Hacker
(อุปกรณ์รักษาปลอดภัย ป้องกันภัยจาก Hacker ได้จริงหรือ) โดย Gen0type
12:50
Hijacking All Social Network
(ปล้นแหลก Social Network) โดย Materaj
13:35
Break 14:20
Botnet : Malware Army in Cyberspace
(บ็อทเน็ท : กองทัพหุ่นยนต์ทำลายล้างแห่งโลกไซเบอร์) โดย Pearless
14:30
Hack Human Hack Organization
(เจาะบุคคลสะเทือนถึงองค์กร) โดย Ptantiku
15:15
กิจกรรมพิเศษ 16:00
พบกับน้องซี+พิธีกรทีมงาน พร้อมเปิดตัว CITEC-Live โฉมใหม่ตอนที่ 8 16:20
5 Inconvenient Truths Of Insecurity Organization
(5 อันดับความจริงปวดใจขององค์กรที่มักโดน Hack) โดย Asylu3
17:05
เปิดงานถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน+ ร่วมร้องเพลงปิดงาน 17:50
   
   

Speaker's Profile

1. พระมหาถาวร นิยตชโย

พระมหาถาวร นิยตชโย's Profile
 • บรรชาเป็นสามเณร: 1 เมษายน 2538
 • อุปสมบทเป็นพระภิกษุ: วันวิสาขบูชา 22 พฤษภาคม 2548
 • วุฒิทางโลก: มัธยมศึกษาตอนต้น
 • วุฒิทางธรรม: นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรมตรี ปธ.3 ประโยค
 • การศึกษาเฉพาะทาง: หลักสูตรเฉพาะด้าน 3D animation
 • การศึกษาปัจจุบัน: อยู่ระหว่างการศึกษาเปรียญธรรมชั้นโท-เอก
 • ตำแหน่งปัจจุบัน: พระเจ้าหน้าที่ด้าน Dynamic Visual Effect แลเจ้าหน้าที่ดูแลเครือข่าย
 • หน่วยงาน: ฝ่ายผลิตสื่อธรรมะ แผนก 3D Animation กองพุทธศิลป์ วัดพระธรรมกาย
 • ผลงาน: สื่อ Animation ผ่าน DMC Channel (www.dmc.tv)
 • พระวิทยากร บรรยายธรรม ในชุมชน สถาบันการศึกษา และบริษัท เนื่องในโอกาสต่างๆ
 • 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร กังพิศดาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร กังพิศดาร's Profile
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (2553 – ปัจจุบัน)
 • รองคณบดี คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (2553 – ปัจจุบัน)
 • ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่าย (2549 – ปัจจุบัน)
 • ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ (2551 – ปัจจุบัน)
 • หัวหน้าศูนย์พิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • CCNA Instructor และ CCNA Security Instructor
 • 3. พันตำรวจโท พัฒนะ ศุกรสุต

  พันตำรวจโท พัฒนะ ศุกรสุต's Profile
 • พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 8 ระดับชำนาญการพิเศษ
 • ผู้บัญชาการสำนักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • สำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2546 - 2554
 • พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
 • โครงการเครือข่ายเยาวชนป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ต (DSI CYBER FORCE)
 • 4. คุณศรัณย์ ทองคำ

  คุณศรัณย์ ทองคำ's Profile
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
 • 5. Gen0type

  Gen0type's Profile
  He is top skilled computer security expert in Thailand whose got involved with many computer security project like:
  • The Chief Editor and the writer of Hackazine (http://citecclub.org/hackazine)
  • Speaker of many computer security event: CITEC-CON, HackerSecret, Barcamp, Networkday@KU
  • The instructor of Wireless Network Security 101 of CITEC
  • Senior Member of the CWH Team ( CITEC White Hat Hacker Team)
  • Studying about Digital Forensic in Australia.
  • The owner and researcher @ http://thaicomsec.com

  6. Sumedt Jitpukdebodin

  Mej's Profile
  1. Speaker Of Network Security Day @ Kasetsart Sriracha 2009
  2. Writer Of "Linux Security" in Hackazine "The First IT. Security Magazine In Thailand".

  7. Ptantiku

  Ptantiku's Profile
  • Speaker in CITEC-LIVE
  • Article writer in Hackazine
  • CITEC-Lab Team Leader

  8. Pearless

  Pearless's Profile
  • Senior Consultant @ CITEC Evolution Co.,Ltd
  • CITEC Live Producer and MC (www.facebook.com/citeclive)
  • CITEC Website and Facebook Moderator
  • Article writer of “Security Story” in Hackazine (http://citecclub.org/hackazine)
  • Security Guest Speaker in Thailand University and Security Event; KMUTNB, KMITL, KMUTT, UTCC, SDRU, The Hacker Secret#2 etc...
  • Teacher Assistant in Security Training of CITEC
  • Information Security Researcher which published on Pearless’s Blog (http://pearless.citec.us/blog)
  • Computer Hardware Expert and Instructor (10 Years’ Experience in Computer Hardware)

  9. Asylu3

  Asylu3's Profile
  • Founder of CITEC
  • Managing Director of CITEC Evolution Co., Ltd
  • Special Guest Speaker at KMUTT, KMITL, KMITNB, TU, KU, UTCC, Barcamp, ThinkCamp etc ...

  วิธีการลงทะเบียน

  1. ลงทะเบียนผ่าน Application บน Facebook ดังต่อไปนี้ (ท่านต้องมี Account Facebook ก่อน)

  2. กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วรอ Email แจ้งยืนยันการลงทะเบียนภายในวันที่ 29 กรกฏาคม 2554

  การเดินทาง

    1. เดินทางด้วยรถไฟฟ้า Airport-link ไปลงสถานี รามคำแหง แล้วต่อ Taxi มายังมหาวิทยาลัย ซอยพัฒนาการ 37 
    2. เดินทางด้วยรถไฟฟ้า (BTS)
     ลงที่สถานีเอกมัย ต่อรถประจำทางสาย 133 จากหน้าวัดธาตุทอง ลงรถที่ป้ายหน้าซอยพัฒนาการ 37
    3. เดินทางด้วยรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟใต้ดิน)
     ลงที่สถานีเพชรบุรี ต่อรถประจำทางสาย 11 บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ลงรถที่ป้ายหน้าซอยพัฒนาการ 37
    4. รถประจำทางที่ผ่านสถาบันฯ ได้แก่
     สาย 11, 133, 206, ปอ.92 และ ปอ.517
  

  Sponsored By

  หมายเหตุ:

  - เนื่องจากเนื้อหาที่บรรยายในโครงการนี้มีความเสี่ยงสูงในการถูกนำไปใช้ในทางไม่เหมาะสม เพราะเป็นช่องโหว่ที่ใช้งานได้จริงด้วยเหตุนี้จึงไม่มีการแจกเอกสารประกอบและ ไม่อนุญาติให้ทำการบันทึกภาพหรือเสียง และรวมถึงการเผยแพร่ผ่านสื่อใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาติจาก CITEC