โปรแกรมนี้ไว้สำหรับทำสไลด์โชว์ได้ง่ายๆ มี effect transition ให้เลือกมากมาย
หรือจะใช้ตัดต่อหนังแบบง่ายๆก็ทำได้ ด้วยความสามารถของตัวนี้
พอทำเสร็จสามารถสั่งให้ไรด์ cd/dvd ได้เลยครับ

ProShow Gold is the complete slide show software solution for sharing your best memories on DVD, PC, and the Web! Bring still photos to life by adding motion effects like pan, zoom, and rotate. Add captions to a photo or video and choose from over 280 exciting transition effects. It's easy to tell your story with ProShow Gold.


ProShow Gold makes it easy to create a slide show with your photos, videos and music in a few simple steps. Just drag and drop your content into a show, edit photos, add effects, set the timing and you’re done! You can easily create a unique and personalized photo slide show for any occasion whether it’s a birthday, anniversary, graduation, holiday, wedding or just showing-off vacation photos.

Download ::

ข้อมูลในส่วนนี้ถูกซ่อนไว้ (คุณต้องสมัครสมาชิกและมี 3 โพส}:
คุณมีสิทธิไม่เพียงพอในการดูข้อมูลที่ถูกซ่อน